Szkoła promuje zdrowie

W maju i czerwcu odbyły się spotkania z młodzieżą dotyczące szkodliwości palenia papierosów.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali pytania i podejmowali dyskusje. Rozmawialiśmy o procesie powstawania uzależnień, skutkach życia z nałogiem oraz postawie asertywnej i wartościach, które wspierają podejmowanie właściwych decyzji. Nasza szkoła promuje zdrowy styl życia - mamy nadzieję, że te działania wpłyną na zmniejszenie zachowań ryzykownych u uczniów. 

Monika Kraińska
Psycholog
Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie 

 

Nasze osiągnięcia

  • "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 1c oraz klasa 1b wzięły udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym promującym czytelnictwo w klasach I-III , "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki". Od września do czerwca uczniowie zrealizowali trzy moduły poświęcone ekologii. Przeczytali wspólnie kilka interesujących lektur, doskonaląc aktywność czytelniczą i wzbogacając wiedzę na temat bardzo ważnych problemów natury ekologicznej.

  • Muzyka to matematyka

Co ma wspólnego muzyka z matematyką? Na to pytanie szukaliśmy odpowiedzi poprzez udział w ogólnopolskim programie "Muzyka, to matematyka". Uczniowie rozwijali poczucie rytmu, doskonalili umiejętność liczenia i przeliczania i doświadczyli kodowania muzycznego. Były także ciekawe zajęcia muzyczne, rytmiczne i aktywne słuchanie muzyki poprzez udział w innowacji "Muzyka źródłem wiedzy i satysfakcji dzieci".

  • Zdrowo i sportowo

Nasza  szkoła dba o zdrowe nawyki uczniów i aktywność fizyczną, dlatego wzorem lat ubiegłych wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji "Zdrowo i Sportowo". Pomimo trudności wynikających z nauczania zdalnego nie zatraciliśmy ducha sportu ! Wszyscy uczniowie mieli możliwość wziąć udział w proponowanych przez organizatorów aktywnościach, również on-line. W czerwcu klasy 1c i 3c wzięły udział w zajęciach tematycznych  pt: "W zdrowym ciele zdrowy duch!". Uczniowie zmagali się w przygotowanych konkurencjach, przygotowali hasła i okrzyki sportowe oraz menu ucznia – sportowca.

  • Akademia Bezpiecznego Puchatka

W tym roku wszystkie klasy pierwsze aktywnie uczestniczyły w ogólnopolskim programie edukacyjnym - "Akademia Bezpiecznego Puchatka" obejmującym tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.  

Zdobyliśmy certyfikaty dla szkoły, dyplomy dla uczniów i cenną wiedzę oraz właściwe nawyki, które zostaną w nas na zawsze!

Koordynator -  Małgorzata Drawc

Zdrowo i sportowo - certyfikat

Każdy przedszkolak już wie co zrobić trzeba by być zdrowym i wysportowanym.

Miło mi poinformować, iż nasza Szkoła otrzymała certyfikat akcji “Zdrowo i Sportowo” pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu. W akcji promowania zdrowego trybu życia wzięły udział oddziały przedszkolne. Wszystkie przedszkolaki biorąc udział w programie uczyły się: jakie produkty należy wybierać, aby posiłki były zdrowe oraz w jaki sposób korzystać z aktywności, aby właściwie się rozwijać i nie chorować.

Koordynator akcji - Aleksandra Niziołek

Światowy Dzień Bez Papierosa

Dnia 31.05 obchodzimy dzień bez tytoniu. Tego dnia odbędą się krótkie spotkania uczniów z Panią pielęgniarką oraz warsztaty profilaktyczne dla klas 8.

By zgłębić temat polecam prezentację poniżej, przekazaną przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Kartuzach.

Monika Kraińska 

Psycholog

Koordynator ds. Szkoły Promującej Zdrowie

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców

Dwa miesiące temu postanowiłam zadać pytania uczniom oraz rodzicom - czas pandemii dla wszystkich jest trudny i obciąża nas emocjonalnie... nie zawsze to, co widać jest tym, co ktoś przeżywa lub czuje... Pomyślałam, że warto dopytać ...  

Powstały zatem dwie ankiety: „Co mnie stresuje ?” - przeznaczona dla uczniów klas 4-8 oraz druga : „ Na jakie problemy napotykają Państwo i Państwa dzieci w czasie nauki zdalnej?” - skierowana do rodziców uczniów wszystkich klas. Wyniki obu ankiet znajdują się poniżej. Zachęcam, by poddać je samodzielnej refleksji ...

Zobacz: Wyniki ankiety: Co mnie stresuje?

Zobacz: Wyniki ankiety: Na jakie problemy napotykają Państwo i Państwa dzieci w czasie nauki zdalnej?

Wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces dziękuję za udział. 

Monika Kraińska

Psycholog 

Stres i emocje w pandemii - warsztaty dla klas 8

W kwietniu odbyły się warsztaty dla klas 8, dotyczące przeżyć związanych m.in. z pandemią, egzaminami... sytuacjami, które nas stresują. Wydarzenie zorganizowało Polskie Centrum Profilaktyki. Uczniowie pytali, czy warto trzymać emocje w sobie, czy też mówić o nich ? Czy stres może motywować, czy też działa na nas destrukcyjnie?  Opowiadali o swoich „czarnych scenariuszach” wytworzonych w wyobraźni - co może się stać podczas egzaminów lub tego, gdy pandemia będzie trwała nadal... Pojawiły się tematy związane z niepokojem, smutkiem, samotnością, poczuciem winy, strachem... Co stresuje nasze dzieci? Szkoła, rodzina, klasówki, samotność, choroba, bezradność... Jak sobie z tym radzić ? Zaobserwuj swoje myśli, to one wpływają na to co czujesz i w jaki sposób się zachowasz. Masz wpływ na to co zrobisz z trudną sytuacją.

Monika Kraińska
Psycholog