SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Regulamin oraz zasady funkcjonowania Szkolnego koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie

Wiadomości ogólne

Wolontariat to- bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzy rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego, w której potrzebna jest pomoc.

Szkolne Koło Wolontariatu jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i inne placówki współpracujące ze szkołą. Jest inicjatywą skierowaną do młodych ludzi, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Opiekę nad Kołem sprawuje koordynator, wyznaczony przez dyrektora szkoły. Wolontariusze działają pod kierunkiem koordynatora, który czuwa nad tym , aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Wolontariatu.

Cele i działania

Celem jest przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

- zaangażowaniu uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,

- promowaniu idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym i wspieraniu ciekawych inicjatyw szkolnych i lokalnych oraz pomocy w działaniach szkoły.

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZPrawa:

- Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym charytatywnie (bezpłatnie). Zajęcia są dedykowane szczególnie dla klas VI-VIII,  ale chętni z V i IV też są mogą uczestniczyć.                                   

-  Wolontariusz ma prawo do zgłaszania pomysłów i inicjatyw i wsparcia od opiekunów Koła.                 

- Wolontariusz może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie, za zgodą opiekunów Koła.         

- Wolontariusz może przystąpić do Koła Szkolnego Wolontariatu za zgodą rodziców/ opiekunów.           

 - Wolontariusz uczestniczy w spotkaniach Koła Wolontariatu, aktywnie pracuje przy wyznaczonych zadaniach Koła.        

Obowiązki:

 Uczeń dostarcza  pisemną zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w Szkolnym Kole Wolontariatu.

 Wolontariusz powinien zaangażować się w działalność Koła w wymiarze 30 godzin. Wolontariusz uczestniczy w spotkaniach Koła Wolontariatu, aktywnie pracuje przy wyznaczonych zadaniach Koła. Wolontariusz przestrzega Regulaminu Szkoły i Koła Wolontariatu. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

Wolontariusz dokumentuje swoje wszystkie działania z zeszycie wolontariusza i daje do podpisu nauczycielowi organizującemu akcję oraz opiekunowi Koła, aby zatwierdzić wykonaną pracę.   Po zrealizowaniu 30 godzin uczeń VIII klasy otrzymuje zaświadczenie oraz  wpis na świadectwie.

Uwaga

Uczeń naszej szkoły może działać jako wolontariusz poza środowiskiem szkolnym. Uczeń otrzymuje zaświadczenie wydane przez opiekunów organizacji, w której aktywność była realizowana. Na jego podstawie dokonuje się wpisu na świadectwie.

Jak zostać wolontariuszem w naszej szkole?

Należy przygotować zeszyt ( 32-60 kartek). Podpisać go własnym imieniem i nazwiskiem i zatytułować  „ Zeszyt Wolontariusza”. Służy on dokumentowania Twojej aktywności wolontariackiej. Należy narysować cztery kolumny na każdej kartce zeszytu. W pierwszej kolumnie zapisujemy datę działania, w drugiej rodzaj ( tytuł) oraz liczbę godzin, w trzeciej kolumnie zapisuje przyznane punkty a w czwartej zdobywam podpis nauczycielki odpowiedzialnej za akcje.

Data i działania

Liczba godzin

punkty

Podpis nauczyciela

 

 

 

 

Zasady przyznawania punktów

Wolontariusz ma do przepracowania 30 godzin, za które otrzymuje 60 punktów (2 punkty za godzinę).

Wszystkie punkty uzyskane w latach ubiegłych nadal są ważne !

Formy działań:

  1. Kiermasze: Bożonarodzeniowy i Wielkanocny
  2. Pomoc w organizacji zawodów, np. sędziowanie
  3. Pomoc w bibliotece
  4. Pomoc w świetlicy
  5. Zbiórki dla potrzebujących
  6. Wolontariat poza szkolą.

Zawsze organizator wydarzenia przyznaje punkty i podpisuje.

Opiekun wolontariatu :Anna Bela – kontakt przez portal Librus

Akcja "Gofry na pożegnanie lata"

Szkolne Koło Wolontariatu zapragnęło osłodzić uczniom naszej szkoły zakończenie lata.

Gofry cieszyły się ogromnym powodzeniem i dzięki temu zebraliśmy 487,80gr.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na szczytny cel: dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wschowie.

Dziękujemy!!!!

Anna Bela

Kiermasz Wielkanocny

W dniach 03-05 odbył się kiermasz wielkanocny, na którym można było zakupić piękne wielkanocne ozdoby oraz babeczki. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i rodzicom, którzy je przygotowali oraz wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy zakupili ozdoby i słodkości. Udało nam się zebrać 650 złotych, za które zakupiliśmy karty podarunkowe dla podopiecznych z Domu Opieki Społecznej w Wschowie.

Serdecznie dziękujemy za Wasze wrażliwe serca!

Szkolne Koło Wolontariatu, Samorządy Szkolne

Dzień Seniora

Dnia 15 kwietnia odbył się Parafialny Dzień Seniora. Wolontariuszki z naszej szkoły uczestniczyły w przygotowaniach poczęstunku. Pojechały również odwiedzić chorych seniorów, złożyć im życzenia i spędzić z nimi trochę czasu. To piękny czas podarowany starszym.

Dziękujemy!

Szkolne Koło Caritas

Podsumowanie akcji "Góra Grosza"

Samorządy Szkolne po raz kolejny przyłączyły się do akcji Towarzystwa Nasz Dom - GÓRA GROSZAW tym roku celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym.
Dziękujemy wszystkim klasom i uczniom, którzy się zaangażowali i włączyli do akcji. Ogromnie dziękujemy każdemu, kto dołożył swoje grosiki i wszystkim, którzy pomagali je sortować. 
Na zdjęciach uczniowie klasy 1a pomagający w liczeniu pieniędzy.
 
Joanna Anuszewska, Małgorzata Drawc